LETNÍ MUZIKOHRANÍ

Jedná se o hudební dílnu, při které si na rytmické a melodické nástroje společně zahrají děti i dospělí, a poznají hudební nástroje z různých koutů světa. Muzikohraní úspěšně provádíme již 15 let.  
Pořad lze provést jako ucelenou hudební dílnu na nejrůznějších městských kulturních a dětských akcích, nebo lze vytvořit hudební stanoviště, kam během akce děti postupně dochází a hrají v malých skupinkách. Nově jsme pro děti zařadili možnost výroby jednoduchého hudebního nástroje.


Ceny pořadů se odvíjí dle povahy akce, velikostí tříd na škole apod. - pro bližší informace nás prosím kontaktuje