2014-2015

V roce 2014 - 2015 se podařilo získat dotace na tyto projekty:

Václav Trojan - Hudba v pohádce (2014) - Nadace Český hudební fond
Od pravěku po modernu křížem krážem (2014) - Nadace Český hudební fond
Barvy hudby... (2014) - Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce, Nadace 700 let města Plzně
Hudba jako lék (2014) - Humanitární fond Středočeského kraje - oblast zdravotnictví
Hudební improvizace a její vý(ná)sledky (2014) -
Nadace Život umělce
Muzikohraní do základních a mateřských škol v Mělníku (2014) - Město Mělník
Dětské centrum ,,Sluníčko" (2014) - Město Mělník
Adventní koncert - Česká mše vánoční (2014) - Nadace Život umělce, Město Mělník


Václav Trojan - Hudba v pohádce
Jednalo se o cyklus koncertů pro 1. stupeň základních škol. Cílem projektu bylo seznámit děti s funkcí filmové hudby a dílem Václava Trojana. Hudba, provedená hudebníky Trojanova tria, byla doplněna recitací úryvků z pohádky Boženy Němcové a videoukázkami z animovaného filmu Jiřího Trnky.
Od pravěku po modernu křížem krážem
Cyklus koncertů pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol. Cílem bylo seznámit posluchače s vývojovou linií hudby, pochopit díla klasických i současných skladatelů a naučit je takovou hudbu vnímat a prožívat. Hudba soudobých autorů byla podpořena uměleckou animací, která byla promítána na plátno za hudebníky.
Barvy hudby...
V roce 2014 proběhl 1. ročník cyklu koncertů s názvem Barvy hudby... a byl zaměřen na propojení vážné hudby s uměleckou animací. Skladby byly provedeny hudebníky skladatelského sdružení KONVERGENCE. První koncert tohoto cyklu byl realizován 4. prosince 2014 v Masných krámech v Plzni.
Hudba jako lék
Tento projekt se zaměřoval na Muzikoterapii a její vlivy na děti se specifickými poruchami učení. Tento obor dokáže klienty s těmito poruchami zaujmout a následně ho načit spolupracovat.
Hudební improvizace a její vý(ná)sledky
Cílem tohoto projektu bylo seznámit mladé hudebníky s možnostmi improvizace na hudební nástroje, včetně netradičních způsoby hry a propojení živé hudby s počítačovou. Hudební dílnu vedl profesionální hudebník Jan Hrovatitsch, který momentálně zastává funkci ředitele Základní umělecké školy ve Štětí.
Muzikohraní do základních a mateřských škol v Mělník
Jednalo se o celoroční skupinovou aktivitu, která využívala prvky muzikoterapie. Při aktivitách dochází k prohlubování motorické, sociální, komunikační a hudební dovednosti. Dále se děti učí správně dýchat, soustředit se a komunikovat s ostatními dětmi