Poradenské a aktivizační centrum PACka

rozšiřuje nabídku sociálních služeb o služby nad rámec zákona o sociálních službách. Naše činnost a aktivity jsou určeny pro rodiny, které pečují o děti
s mentálním postižením, psychickou či fyzickou poruchou.
Pro jejich děti probíhají aktivizace pomocí muzikoterapie a speciálně pedagogické intervence.