2010-2013

V roce 2010 - 2013 se podařilo získat dotace na tyto projekty:

Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže (2010) -
Středočeský kraj - Fond kultury
Hudba jako lék (2010, 2011) - Středočeský kraj - Humanitární fond
Slunce umění (2012) - MŠMT - Program podpory práce s dětmi a mládeží


Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže
V spolupráci s Nadací Deany a Juraje Jakubiskových probíhala každoročně Krajská soutěž Slunce umění, která byla zaměřena na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a probíhala v oborech hudba a výtvarno. Vítězové soutěže byli vybráni do celostátní soutěže Vítr do plachet pořádané Nadací Deany a Juraje Jakubiskových.

Hudba jako lék
Tento projekt se zaměřoval na Muzikoterapii a její vlivy na děti se specifickými poruchami učení. Tento obor dokáže klienty s těmito poruchami zaujmout a následně ho načit spolupracovat.

Slunce umění
Celoroční projekt, který se zájmovými aktivitami a programy zaměřoval na neorganizovanou mládež. Spolupracovali jsme také se Základní speciální a praktickou školou Mělník a organizací Slunečnice, která pracuje s mentálně či kombinovaně postiženými pacienty.