Klub dětí a rodičů PACka

Skupinová i individuální setkání dětí a rodičů s naší lektorkou Bc. Markétou Němcovou, na kterých společně hrají společenské hry, kreslí, čtou, vnímají hudbu a vzájemně si pomáhají. Jaký je jejich společný cíl?

Učit se poznávat - Rozvíjet vztah ke škole, vzdělávání, rozvíjet čtenářskou gramotnost, objevit radost z učení, osvojovat pracovní, učební a kulturně sociální návyky.
Učit se jednat - Řečovou výchovou rozšiřovat slovní zásobu a kultivovat osobní projev, získávat dovednosti v oblasti komunikace
Učit se být - Posilovat běžné životní kompetence, učit se žít společně. Být veden k přátelským vztahům a vzájemné spolupráci, tím se i učit chápat slova na principech: respekt, tolerance, kompromis.

Klub vede Bc. Markéta Němcová