2003-2009

V letech 2003 - 2009 se podařilo získat dotace na tyto projekty:

Děti dětem - hrajeme i zpíváme (2006) - Středočeský kraj - odbor kultury
Hipoterapie Sluníčko (2006) - Středočeský kraj - odbor zdravotnictví
Centrum pro děti a mládež ,,Sluníčko" (2007) - Středočeský kraj - odbor školství
Hipoterapie Sluníčko (2007) - Středočeský kraj - odbor zdravotnictví
Dětské centrum ,,Sluníčko" (2008) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže (2008) - Středočeský kraj - Fond kultury
Projekt Slunce umění (2009) - MŠMT, odbor mládeže
Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže (2009) - Středočeský kraj - Fond kultury

Popis projektů:

Děti dětem - hrajeme i zpíváme

Skupinové muzikohraní s dětmi z různých sociálních, věkových i etnických skupin. Došlo tak ke vzájemné spolupráci, podpoře v činnosti a společenském růstu.

Hipoterapie Sluníčko

Hipoterapie využívá k rehabilitaci speciálně připraveného koně a disponuje jimi např. Farma GG sídlící ve Stránce u Mšena. V letech 2006-2007 probíhal projekt Hipoterapie právě na této farmě a zapojily se do něj děti ze speciálních tříd ZŠ Jindřicha Matiegky v Mělníce

Centrum pro děti a mládež ,,Sluníčko"

Jednalo se o volnočacové centrum, které navštěvovaly děti různých věkových kategorií a docházely např. do výtvarného, hudebního nebo jazykového kroužku.

Slunce umění

Celoroční projekt, který se zájmovými aktivitami a programy zaměřoval na neorganizovanou mládež. Spolupracovali jsme také se Základní speciální a praktickou školou Mělník a organizací Slunečnice, která pracuje s mentálně či kombinovaně postiženými pacienty.

Krajská soutěž ,,Slunce umění"

V spolupráci s Nadicí Deany a Juraje Jakubiskových probíhala každoročně Krajská soutěž Slunce umění, která byla zaměřena na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a probíhala v oborech hudba a výtvarno. Vítězové soutěže byli vybráni do celostátní soutěže Vítr do plachet pořádané Nadací Deany a Juraje Jakubiskových.