Hudební kurzy

Preferujeme individuální přístup k jednotlivým žákům dle jejich potřeb, učíme i děti se specifickými poruchami učení, a výuku vedeme formou názornou a zábavnou se zapojením muzikoterapeutických prvků. Na hodinách děti hrají, zpívají, prohlubují hudební i rytmické cítění, a mají možnost seznámit se s dalšími hudebními nástroji.
Po domluvě a navýšení ceny za dopravu, je možné za žákem i dojíždět.

Nabídka

Předškoláci - klavír, klávesy od 4 let.
Cena: 260,- Kč / 30 min

Školáci - klavír, klávesy a housle od 7 let, bicí od 9 let
Cena: 375 Kč / 45 minut nebo 500 Kč / 60 minut

Výuka dospělých - klavír, klávesy, bicí
Výuka probíhá ve večerních hodinách. Učební hodina trvá 45 minut.
Cena: 375,- Kč / 45 minut nebo 500 Kč / 60 minut