Sun of Art, o. p. s.

Nezisková organizace zaměřená na projekty v oblasti kultury, sociálních služeb a volnočasových aktivit působící v středočeském Mělníku.

Příjem přihlášek na Letní hudební příměstský tábor v Mělníku

Historie a archiv naší společnosti

Muzikoterapie

„Muzikoterapie je použití hudby anebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby“
KANTOR, Jiří, Matěj LIPSKÝ a Jana WEBER. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009

Hudební kurzy

Nabídka kurzů klavíru, bicích, kytary a houslí vedených zkušenými lektory

Hudební pořady

Pořady nejen pro školy, ale i pro města a Kruhy přátel hudby.

Další služby

Další služby, jako jsou přepis a aranžování hudby, příprava dětí ke studiu na konzervatoři
či producentská činnost, pro nás zajišťuje Robin Laub, DiS.
Více se dozvíte na jeho webových stránkách.