Stručná historie

Sun of Art, o. p. s. původně nesla název Občanské sdružení ,,Slunce umění" a byla zaregistrována u Ministerstva vnitra 14. 10. 2003. Od té doby sdružení v letech 2003 až 2009 organizovalo několik dlouhodobých projektů, které byly podpořeny Středočeským krajem (odbor kultury, školství, zdravotnictví), Ministerstvem školství (odbor mládeže), Městem Mělník a fondem Evropské unie EU LEADER. V rámci zahájení činnosti vzniklo volnočasové centrum ,,Sluníčko" v mělnickém Dykově domě a probíhaly zde hudební kurzy na klavír a kytaru Dyka a hudebně-dramatický kroužek, který nacvičil vánoční představení, s úspěchem reprízované několik let. V letních měsících pravidelně probíhaly příměstké tábory, především zaměřené na hudbu a Letní putovní kino. Z dalších činností lze jmenovat výtvarný kroužek, rukodělný kroužek ,,A JE TO" či aerobik pro děti. Úspěšný byl také hudebně-výchovný pořad ,,Exotický kaleidoskop", který probíhal v mělnických i okolních školách a děti seznamoval s etnickými hudebními nástroji z Afriky a Jižní Ameriky.

V letech 2007-2012 probíhala každoročně Krajská soutěž Slunce umění, která byla zaměřena na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a probíhala v oborech hudba a výtvarno. Vítězové soutěže byli vybráni do celostátní soutěže Vítr do plachet pořádané Nadací Deany a Juraje Jakubiskových. V roce 2010 došlo ke změně názvu na Sun of Art, o. s. a po změně občanského zákoníku v roce 2014 se občanské sdružení přerodilo na obecně prospěšnou společnost