Lidé projektu PACka

Mgr. Jana Laubová

muzikoterapeutka

20 let praxe s výukou dětí hry na klavír a klávesy od 4 let i dospělých.
8 let pedagog hudební výchovy
v Základních školách, 1 rok jako pedagog hudební nauky a hry na klavír v ZUŠ Neratovice. Vystudovala obor Popularizace hudební kultury
a muzikoterapii na pedagogické fakultě ZČU Plzeň, kde získala titul Bc., a dále absolvovala dlouhodobý kurz muzikoterapie pod vedením PhDr. Matěje Lipského, Ph.D. Magisterské vzdělání získala absolvováním studia muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Muzikoterapii se věnuje dlouhodobě, její prvky užívá v pořadu ,,Hudba kolem nás" pro mateřské a základní školy. Stálou klientelu získala díky podpoře projektu z Evropského sociálního fondu v době, kdy otevírala prvotní provozovnu PACky v Neratovicích. Díky této podpoře pomohla rodinám překonat složité období pandemie,
a v této snaze pokračuje dnes na Mělníku, kdy společnost prochází dalšími výzvami.

Bc. Markéta Němcová

vedoucí Dětského klubu Sluníčko

Vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogických věd získala na PF UK
v Praze. V posledních letech 
se angažovala jako odborný garant
v projektech EU, které byly zaměřeny na inovaci ve vzdělávání. Byla členem odborného týmu v otázkách týkajících se problematiky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a rovněž aktivním členem ŠPP

Bc. Nikola Smolíková

logopedická asistentka
Logocvíčo

Aktivní učitelka, trošku hudebnice, které je blízké formativní hodnocení a rozvojová pedagogika. Vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále pokračovala ve studiu na Univerzitě Karlově. Momentálně učí na druhém stupni hudební výchovu
a český jazyk. K logopedii se dostala před několika lety, kdy absolvovala kurz akreditovaný NIDV - logopedický asistent. Už tehdy ji primární prevence okouzlila, a tak se jí s přibývajícími zkušenostmi začala věnovat. Před dvěma lety k tomu přibylo editování logopedického časopisu a nápad na kroužek primární prevence
v logopedii byl na světě. Individualita, respekt a otevřená komunikace. Tímto heslem se snaží řídit ve vzdělávání i osobním životě. Cílem jejího vzdělávání je laskavý a rovný postoj k dítěti, snaha o probuzení pozitivních emocí a správné návyky. Jednoduše tak, aby z každého dítěte vyrostl jedinec, který si otevřeně vykomunikuje své potřeby a emoce.


Robin Laub, DiS.

asistent muzikoterapií

Absolvent konzervatoře v Teplicích v oboru bicí nástroje, a dvou let mistrovské školy dirigování u doc. Hynka Farkače na Pražské
konzervatoři. Od roku 2013 vyučuje bicí, perkuse a klavír. Pro výuku disponuje elektronickou bicí sadou Roland TD-9, celou řadou perkusí a dřevěným xylofonem. Kromě
výuky na hudební nástroje se též věnuje doučování hudební nauky, kterou často využívají studenti středních a vysokých pedagogických škol. Se zápalem také připravuje budoucí mladé umělce na přijímací zkoušky na konzervatoř. V letech 2015-2020 vedl Kruh přátel hudby
Mělník a ve studiu dirigování pokračuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u Jiřího Petrdlíka
a Jaroslava Brycha