Letní muzikohraní

Hudební dílna pro nejrůznější městské kulturní a dětské akce

Hudba kolem nás

Pořad pro mateřské a základní školy s prvky muzikoterapie, který  děti aktivně zapojuje děti do společných hudebních aktivit

Pavla Švestková a hosté