Logocvíčo

Řeč a komunikace je nejdůležitější faktor, který určuje, jaké vztahy si v budoucnu člověk vybuduje, co se mu v životě přihodí a jak bude výkonný. Smyslem tohoto kroužku pro děti je procvičování a uvolňování artikulačních orgánů, zlepšení jazykových dovedností, vyjadřování i formulace myšlenek. Děti se naučí pracovat s dechem, potrénují paměť, rozvinou grafomotoriku.
To vše formou hry a zábavy.

Aktuálně

Od 8.4. 2024 otvíráme nový kurz Logocvíča. Budeme se setkávat každé pondělí od 15.45 a 16:30. Kapacita je omezena na maximálně 6 dětí v jedné skupině.

 

Cena kurzu je 900,- za 6 lekcí.

 

V kurzu se učíme:

·         podpoře přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností;

·         prevenci vzniku poruch řeči;

·         prevenci vzniku čtenářských obtíží.

 

A to vše formou hry a zábavy.

 

Cíl kroužku

Mým cílem je vytvořit ustálenou skupinu dětí, kam budou docházet rády a společně budeme pracovat na řeči a výslovnosti. Zaměřuji se na procvičování správné výslovnosti a rozvoji jazykových dovedností. Také cítím, že v dnešní době je důležité dětské vyjadřování a schopnost formulovat dětské myšlenky. Každé dítě respektuji a chápu jejich individualitu.

 

Pracuji s názornými pomůckami, básničkami, písničkami (hraji na klavír a flétnu). Využívám dechové cvičení, kompenzační cvičení, hry a rytmizaci.

 

Jak setkání probíhá?

Důvod, proč je Logocvíčo pojato jako kroužek je ten, že mým záměrem je vytvořit bezpečné prostředí pro děti, kde se budou cítit dobře a vytvoří si správný návyk. Začátky adaptace bývají náročnější, proto je ale skupinka koncipována do malého počtu, aby byl pro každého dostatečný prostor. Skupina zároveň dává možnost aktivitám, které při individuálních setkáních nejsou možná. Rodiče nejsou po dobu kroužku přítomni.

V lekcích procvičíme skutečně komplexně celé tělo – včetně mluvidel. Téma bývá každý týden jiné, snažím se o pestrost aktivit a hravou podobu.

 

Kroužek je vhodný pro děti, které již navštěvují logopeda a docházejí do mateřské školy. Logopedická prevence je doplněk k logopedické činnosti. Předpokladem je, že děti alespoň částečně zvládají sebeobslužnou činnost a jsou schopny trávit dobu kroužku bez rodičů.

 

Skupiny dětí budou celkem dvě.

První skupina bude začínat v čase 15:45 a druhá od 16:35 hod. Jedna lekce trvá 45 minut. Je to adekvátní čas, při kterém děti udrží pozornost a nebudou z aktivit unavené nebo znuděné.

Rozdělení do skupin vám sdělím do konce týdne.

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 720561803 a instagramu @logocvicomelnik

 

Budu se na vás a děti moc těšit!

S pozdravem,
Bc. Nikola Smolíková