Mgr. Jana Laubová
klavír
děti 4-15 let, dospělí 

20 let praxe s výukou dětí hry na klavír a klávesy od 4 let i dospělých.
8 let pedagog hudební výchovy v Základních školách, 1 rok jako pedagog hudební nauky a hry na klavír v ZUŠ Neratovice. Vystudovala obor Popularizace hudební kultury a muzikoterapii na pedagogické fakultě ZČU Plzeň, kde získala
titul Bc., a dále absolvovala dlouhodobý kurz muzikoterapie pod vedením PhDr. Matěje Lipského, Ph.D. Magisterské vzdělání získala
absolvováním studia muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Robin Laub, DiS.
klavír, bicí, perkuse, nauka  děti 15+ let, dospělí

Absolvent konzervatoře v Teplicích v oboru bicí nástroje, a dvou let mistrovské školy dirigování u doc. Hynka Farkače na Pražské 
konzervatoři. Od roku 2013 vyučuje bicí, perkuse a klavír. Pro výuku disponuje elektronickou bicí sadou Roland TD-9, celou řadou perkusí a dřevěným xylofonem. Kromě
výuky na hudební nástroje se též věnuje doučování hudební nauky, kterou často využívají studenti středních a vysokých pedagogických škol. Se zápalem také připravuje budoucí mladé umělce na přijímací zkoušky na konzervatoř. V letech 2015-2020 vedl Kruh přátel hudby
Mělník a ve studiu dirigování pokračuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u Jiřího Petrdlíka a Jaroslava Brycha

Kateřina Kunfrontová
klavír
děti 6-15 let

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru Anglický jazyk a Hudební výchova. Absolventka dvou cyklů klavíru na
ZUŠ. Nyní je aktivní členkou studentské kapely NoStress a kapely BricksTep kde působí jako klavíristka a zpěvačka. S dětmi pracuje jako lektorka klavíru od roku 2020.

Jindřiška Kubecová
housle, kytara 
děti, dospělí

Vystudovala Pražskou konzervatoř v oboru housle. Má za sebou dlouholetou praxi s výukou hry na housle a kytaru v Základní
umělecké škole Mělník. Působí také jako primáška muziky pro soubory lidových tanců Jarošáček a Jarošovci, a v minulosti byla členem komorního orchestru v Brandýse nad Labem.

 
 
 
 

Lenka Pašková
klavír 
děti 6-15 let

Po absolutoriu v oboru klavír na Pražské konzervatoři získala místo na Lidové škole umění Mělník (dnes Základní umělecká škola). Díky této příležitosti má za sebou 40 let pedagogické praxe nejen s vyučováním hry na klavír, ale i s vedením souborových her.