Mgr. Jana Laubová - muzikoterapie,  senzomotorická integrace

20 let praxe s výukou dětí hry na klavír a klávesy od 4 let i dospělých. 8 let pedagog hudební výchovy v Základních školách, 1 rok jako pedagog hudební nauky a hry na klavír v ZUŠ Neratovice. Vystudovala obor Popularizace hudební kultury a muzikoterapii na pedagogické fakultě ZČU Plzeň, kde získala titul Bc., a dále absolvovala dlouhodobý kurz muzikoterapie pod vedením PhDr. Matěje Lipského, Ph.D. Magisterské vzdělání získala
absolvováním studia muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Muzikoterapii se věnuje dlouhodobě, její prvky užívá v pořadu ,,Hudba kolem nás" pro mateřské a základní školy. Stálou klientelu získala díky podpoře projektu z Evropského sociálního fondu v době, kdy otevírala prvotní provozovnu PACky v Neratovicích. Díky této podpoře pomohla rodinám překonat složité období pandemie,
a v této snaze pokračuje dnes na Mělníku, kdy společnost prochází dalšími výzvami.

Bc. Nikola Smolíková - Logocvíčo

Aktivní učitelka, trošku hudebnice, které je blízké formativní hodnocení a rozvojová pedagogika. Vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále pokračovala ve studiu na Univerzitě Karlově. Momentálně učí na druhém stupni hudební výchovu a český jazyk.
K logopedii se dostala před několika lety, kdy absolvovala kurz akreditovaný NIDV - logopedický asistent. Už tehdy ji primární prevence okouzlila, a tak se jí s přibývajícími zkušenostmi začala věnovat. Před dvěma lety k tomu přibylo editování logopedického časopisu a nápad na kroužek primární prevence 
v logopedii byl na světě. Individualita, respekt a otevřená komunikace. Tímto heslem se snaží řídit ve vzdělávání i osobním životě. Cílem jejího vzdělávání je laskavý a rovný postoj k dítěti, snaha o probuzení pozitivních emocí a správné návyky. Jednoduše tak, aby z každého dítěte vyrostl jedinec, který si otevřeně vykomunikuje své potřeby a emoce.