Poradenské a aktivizační centrum
PACka

Poradenské a aktivizační centrum PACka rozšiřuje nabídku sociálních služeb o služby nad rámec zákona o sociálních službách. Naše činnost a aktivity jsou určeny pro rodiny, které pečují o děti s mentálním postižením, psychickou či fyzickou poruchou. Pro jejich děti probíhají aktivizace pomocí muzikoterapie a speciálně pedagogické intervence.
instrumentář PACka
zvonkohra PACka